Framtiden är här…

Med HTML5 kommer all den interaktivitet till webbstandarder som tidigare krävt Flash för att riktigt komma till sin rätt. Redan idag kan de flesta moderna webbläsare visa mycket av den interaktivitet som HTML5 möjliggör. Apple har lagt upp en demo-sajt med länkar,...